Thử đối chiếu sấm Trạng Trình với những biến cố đã và đang xảy ra

11/08/2012 at 4:38 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?


Sơn Hà

Thử luận bàn về những câu sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đối chiếu với những biến cố đã xảy ra :
Cơ tạo hóa phép mầu khôn tỏ,
Cuộc tàn rồi mới rõ thấp cao.
Thấy sấm từ đây chép vào,
Một mảy tơ hào chẳng dám sai ngoa.
———-
Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh,
Can qua xứ xứ khổ đao binh.
Mã đề dương cước anh hùng tận,
Thân Dậu niên lai kiến thái bình.

Hùm gầm khắp nẻo gần xa.
Mèo kêu rợn tiếng quỷ ma tơi bời,
Rồng bay năm vẻ sáng ngời,
Rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng,
Ngựa lồng quỷ mới nhăn răng,
Cha con dòng họ thầy tăng hết thời.
Chín con rồng lộn khắp nơi,
Nhện giăng lưới gạch đại thời mắc mưu.
Lời truyền để lại bấy nhiêu,
Phương Ðoài giặc đã đến chiều bại vong.
Hậu sinh thuộc lấy làm lòng,
Ðến khi ngộ biến đường trong giữ mình.

——–
Lời bàn :
Những biến động về mặt ngoại giao và quân sự đáng chú ý trong năm Canh Dần 2010 vừa qua, giữa Mỹ và Trung Cộng liên quan đến vấn đề chủ quyền Biển Đông, cũng như sự kiện một chiến hạm của Nam Hàn bị ngư lôi tàu ngầm Bắc Hàn thụt chìm vào tháng 3/2010, đã huy động lực lượng Đệ Thất Hạm Đội của Mỹ với những cuộc tập trận trên biển Đông vào mùa Hè và ở Hoàng Hải vào mùa Thu năm Canh Dần 2010, với các quốc gia đồng minh của Mỹ ở Á Châu, như mọi người đã biết. Nên có thể nói như sấm TT đó là “Hùm gầm khắp nẻo gần xa”.
Những biến cố cách mạng mùa Xuân năm Tân Mão 2011 đã và đang xảy ra trên thế giới, đặc biệt là ở lục địa Châu Phi nói chung và Bắc Phi nói riêng, như Lybia hiện nay đang còn trong khói lửa… cũng như những dấu hiệu xuống hiệu ở Á Châu có tên cách mạng Hoa Nhài từ 2 tuần nay, và bắt đầu rục rịch ở VN với lời kêu gọi cách mạng Hoa Mai của Tuổi Trẻ Yêu Nước, hay cách mạng Hoa Sen của sinh viên VN, thì đúng là những tiếng kêu của dân gian trong năm con Mèo này, làm cho tơi bời những chế độ quỷ ma độc tài ở Bắc Phi, và làm lo sợ cho đảng CS Tàu cũng như đảng CSVN. Nên nếu đối chiếu với câu sấm TT là “Mèo kêu rợn tiếng quỷ ma tơi bời”, thì cũng không thể bảo là hoàn toàn sai.
Còn nếu luận giải “Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh” có nghĩa là “đầu năm (đuôi) con Rồng” (Long vĩ=đuôi con rồng) tức là Nhâm Thìn 2012, vì Nhâm thuộc về đuôi của Can, và còn có câu “Can qua xứ xứ khổ đao binh” có nghĩa là qua Can Nhâm năm Thìn 2012 khắp nơi khổ vì đao binh, tức là thế chiến thứ 3 sẽ xảy ra là điều cũng rất có lý. Vì với những dấu chỉ cách mạng hiện nay ở Bắc Phi và lục địa Châu phi sẽ dẫn đến bất ổn xã hội, kinh tế, chính trị ở những xứ này để đừng nói là nội chiến, do những bàn tay lông lá của quỷ ma ngoại bang xúi dục để gây ảnh hưởng. Nên sự tranh giành quyền lợi giữa thế hệ trẻ yêu chuộng tự do dân chủ theo Âu Mỹ, và lớp già bảo thủ cuồng tín theo Hồi giáo ở những xứ này là điều tự nhiên không tránh khỏi. Vả lại, ai cũng biết là Phi Châu đã bị Tàu cộng bỏ tiền ra mua bọn lãnh tụ để khai thác tài nguyên và tranh giành ảnh hưởng với Âu Mỹ, từ cả chục năm nay và đã nuôi quân khủng bố ở đó, nên sẽ lợi dụng tình thế “nước đục thả câu” để gây chiến tranh và bán súng đạn, đồng thời là cách gián tiếp để gây chiến tranh với Âu Mỹ. Và rồi bắt buộc Mỹ và Âu Châu phải nhảy vào, như hiện tại Anh quốc đang gởi quân biệt kích vào Lybia, để giải tỏa bè lũ Gadafi dưới sự đồng ý của Mỹ. Và từ đó chiến tranh khủng bố sẽ bùng nổ và leo thang ở Âu Châu để làm dân hoảng sợ và quân đội các nước này ngày đêm phải lo đi lùng để diệt quân khủng bố, thì chính phủ các nước tự do đồng minh của Mỹ không thể gởi quân tham chiến trên các xứ đang muốn có nền dân chủ. Nhưng trái lại, Tàu cộng đã gởi quân đi khắp thế giới để đánh mướn và gài gián điệp vào các nước muốn theo Âu Mỹ này. Thêm vào đó, Tàu cộng có thể gây ra một dư luận quốc tế đổ tội cho CIA Mỹ về chiến tranh khủng bố ở Âu Châu và nội chiến ở Phi Châu, mà do Tàu giựt dây. Lúc đó dư luận sẽ chú ý đến Âu Châu và Phi Châu mà không còn lưu ý đến Á Châu, thì Tàu cộng sẽ rảnh tay ra lệnh cho Bắc Hàn đánh Nam Hàn, và đồng thời cũng sẽ tiến quân để thôn tính VN, đánh chiếm Đài Loan, và có thể luôn cả Thái Lan, để mới có thể bao vây Ấn Độ, là điều mà Tàu cộng hằng mơ ước. Vì vậy bắt buộc Mỹ phải can thiệp vào chiến tranh Đông Nam Á và phải đánh cho Tàu cộng tiêu luôn để diệt nạn CS tại Á Châu, và là mối đe dọa cho hòa bình thế giới.
Nếu có chiến tranh như vậy, thì mới ứng nghiệm lời sấm của Trạng Trình là : “Mười phần chết bảy còn ba ; Chết hai còn một mới ra thái bình”, hay những câu sấm Trạng Trình tiên đóan về vận mệnh nước Việt Nam từ thế kỷ 20 đến thế kỷ 21 sau đây, mà tôi thiết nghĩ chúng ta nên đọc lại để thấy sự ứng nghiệm của những lời sấm này của thánh hiền cách nay hơn 500 năm đã đúng đến mức độ nào :
Đảng Dân đại bại tan tành
Cầu cùng đảng cộng ra tranh chiến cùng
Tu binh mãi mã chiêu hùng
Núp lưng đảng cộng phục hưng nước nhà
Rồi sau sanh sự bất hoà
Lại cùng đảng cộng can qua chiến trường
Non cao biển cả đôi đường
Phân ranh biên giới tỏ tường mới an
Vầng hồng lộ khắp bốn phang
Tây phương cuốn gió tìm đường đào giông
Bập bồng Tần quốc bập bồng
Là nơi chiến địa huyết hồng chảy lan

Hải hồ rửa máu nghỉ an
Tiền Âu hậu Á Thiên Hoàng định phân
Thân gà dạ khỉ đấy chừ
Thì là ngọn lửa mới thâu dịu lần
Kỳ Phang thay đổi cuộc trần
Chó kia gặp chủ nó cần sủa tru
Quân minh dân sự ôn nhu
Heo kia thong thả ngao du đầy đường
Chuột rày gặp cảnh bình an
Trâu kia thong thả nghênh ngang đồn điền
Cọp rày làm chúa lâm điền
Quân thần cộng lạc miên miên cửu trường.
————————-
Những câu sau đây xác định rõ nơi chiến địa là Tần quốc, tức nước Tàu :
Bập bồng Tần quốc bập bồng
Là nơi chiến địa huyết hồng chảy lan
Hải hồ rửa máu nghỉ an
Tiền Âu hậu Á Thiên Hoàng định phân
Thân gà dạ khỉ đấy chừ
Thì là ngọn lửa mới thâu dịu lần
Và hai câu cuối của đoạn này cũng xác định thời gian chiến tranh chấm dứt là : “Thân Dậu niên lai kiến thái bình”.
Ngoài ra những câu sau đây cũng diễn tả tư tưởng của những câu trên:
Rồng bay năm vẻ sáng ngời (Rồng : Nhâm Thìn 2012; năm vẻ=năm Châu; sáng ngời=khói lửa)
Rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng (Rắn : Quý Tỵ 2013)
Ngựa lồng quỷ mới nhăn răng (Ngựa : Giáp Ngọ 2014)
Cha con dòng họ thầy tăng hết thời
Chín con rồng lộn khắp nơi
Nhện giăng lưới gạch đại thời mắc mưu.
Lời truyền để lại bấy nhiêu
Phương Ðoài giặc đã đến chiều bại vong
Hậu sinh thuộc lấy làm lòng
Ðến khi ngộ biến đường trong giữ mình
Ðầu Can võ tướng ra binh
Ất là trăm họ thái bình âu ca.
……….
Lời bàn :
“Chín con rồng lộn khắp nơi” : 9 con rồng=9 nước Á Châu: Tàu, Việt Nam, Đài Loan, Inđônêsia, Phi Luật Tân, Nhật, Nam Hàn, Bắc Hàn, Thái Lan.
“Nhện giăng lưới gạch đại thời mắc mưu” : Nhện giăng lưới gạch=”world wide web” với facebook, twitter, điện thoại di động được xây dựng chắc chắn như lưới gạch, mà giới trẻ dùng để thông tin và kêu gọi xuống đường như chúng ta đã thấy. Nên “đại thời mắc mưu” là các chế độ độc tài cố vị của thời đại internet đã bị mắc mưu mạng nhện là như vậy.
“Phương Ðoài giặc đã đến chiều bại vong” : Phương Đoài là phương Tây, nhưng chữ Đoài trong Kinh Dịch có nghĩa là đầm hay hồ, nên phương có Hồ Tây là Hà Nội ; và chữ giặc dùng để nói quân xâm lăng từ phương Bắc, tức quân Tàu.
Đầu Can võ tướng ra binh”: câu này giải cho câu “Mã đề Dương cước anh hùng tận”, có nghĩa là năm Giáp Ngọ 2014 sẽ có tướng giỏi ra trận để dứt điểm chiến tranh, và có thể phải hy sinh để cứu quân cứu nước, vì ba chữ “anh hùng tận”.
—————
Nên nếu dựa trên những lời sấm tiên tri chưa bao giờ sai của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, thì có những điều trùng hợp đang xảy ra như là dấu chỉ của thời đại để cho ai muốn “thuộc lấy làm lòng”, có nghĩa là tâm tư, suy nghĩ để tu thân hầu :”đến khi ngộ biến đường trong giữ mình”. Do đó, những lời luận bàn trên đây của tôi cũng không ngoài mục đích để cho ai muốn suy nghĩ thì hãy tâm tư về ý nghĩa của những dấu chỉ thời đại để “giữ mình” tức tu thân, chứ không bắt ai phải tin vào đó như là một tín điều. Và nếu có bậc huynh trưởng nào cao kiến hơn về những câu sấm này, thì cũng xin chú giải cho mọi người đều biết.
Vì có lời chép rằng : “Khi các ngươi thấy mây kéo lên ở phía tây, các ngươi nói ngay: “Mưa đến nơi rồi”, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các ngươi nói : “Trời sẽ oi bức”, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét? Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải ?” (Lc.13,54-57)
Ngoài ra bài viết dưới đây đang phổ biến trên mạng hiện nay cũng chỉ là luận diễn theo trình độ hiểu biết của tác giả là vào Tết Tân Mão 2011, thiên hạ sẽ thái bình, nhưng đâu là đúng theo lời sấm của Trạng Trình thì để cho “Hậu sinh thuộc lấy làm lòng”, nhưng cũng nên đọc qua cho biết.

  Ngựa lồng quỷ mới nhăn răng

 

Ngựa lồng quỷ mới nhăn răng,
Cha con dòng họ thầy tăng hết thời.


Cha con dòng họ thầy tăng là lũ quỷ cha cố, sư sãi quốc doanh lòng lang dạ sói mà ai cũng biếtNên nếu so sánh 2 câu sấm trên với luật “lục thất nguyệt gian” mà TT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nhắc tới rất nhiều lần trong bài sấm của thánh hiền đã để lại cho hậu thế :

Chữ rằng lục thất nguyệt gian
Ai mà nghĩ được mới gan anh tài
Lục thất cho biết ngày dài
Phụ nguyên ấy thực ở đầy tào khê
Quyển vàng mở thấy sấm trời
Từ Đinh đổi dời chí lục thất gian
Ý ra lục thất gian nay
Thời vận đã định, thời nầy hưng vương

thì như tác giả Trần Đông Chân đã luận diễn :

Những ai đọc qua sấm Trạng Trình đều có thể thấy rằng cụm từ lục thất, lục thất gian hay lục thất nguyệt gian được lặp lại nhiều lần trong các câu thơ sấm. Đó là một quy luật tồn vong của các triều đại được thiên tài Nguyễn Bỉnh Khiêm mô hình hóa thành một cách tính toán đơn giản. Một gian lục thất (6+7) là 13 năm, một nguyệt gian hay một gian thập phân là 10 năm (đây là cách ẩn dụ của Trạng Trình, ngày xưa theo âm lịch, 1 tuần trăng – nguyệt là 10 ngày).
Số gian lục thất cũng có quy luật để tính toán. Với triều đại Cộng sản do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập năm 1945, số gian lục thất là 5, 2010 là năm vong, 2020 là năm tận.

và nếu tính theo luật số 9 (số Cửu) như tác giả Thích Thiện Minh :

Xin chú ý:
– Từ năm thành lập Đảng 3/2/1930 đến ngày 30/04/1975, (1975-1930 = 45) được 45 năm cũng là con số 9.
– Từ năm 1975 (Ất Mẹo) đến năm 2011 (Tân mẹo) (2011-1975 = 36) được 36 năm cũng là con số 9 hoặc
– Tính từ khi thành lập Đảng CS năm 1930 đến 2011 đúng 81 năm cũng là số 9…
Ta hãy chờ xem số Cửu nào hay một trong các năm Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu nào ở tương lai sẽ quyết định về số phận của chế độ CSVN.
Có 2 điều cần bàn:
– Một là chiến thắng vào năm 1975 (Ất Mẹo) sẽ gặp năm 2011(Tân Mẹo) thời gian đúng 36 năm, tức Mẹo gặp lại Mẹo phối hợp với số Cửu quyết định sự suy vong.
– Hai là Đảng CSVN thành lập năm 1930 (Canh Ngọ) cho đến 2014 (Giáp Ngọ) tức Ngọ gặp lại Ngọ, được 84 năm, sẽ hết hạn kỳ và tàn lụi vào năm nầy.

Thì câu sấm của TT “Ngựa lồng quỷ mới nhăn răng” tức là Giáp Ngọ 2014 đảng quỷ CSVN sẽ nhăn răng là điều RẤT có thể với tình hình đang biến động ầm ỷ hiện nay, để đừng nói là chắc chắn như vậy. Vì huyền thoại về Trạng Trình NBK với những lời tiên tri của thánh hiền đã nói chưa hề sai.
Thấy sấm từ đây chép vào,
Một mảy tơ hào chẳng dám sai ngoa.

Nếu quả như vậy thì chỉ còn có 3 năm nữa

 Bàn tiếp về sấm Trạng Trình

Lời thần trước đã ứng linh,
Hậu lai phải đoán cho minh mới tường.

Thiên sinh hữu nhất anh hùng,
Cứu dân độ thế trừ hung diệt tà.
Thái Nguyên cận Bắc đường xa,
Ai mà tìm thấy mới là thần minh.
Uy nghi dung mạo khác hình,
Thác cư một góc kim tinh phương Ðoài.
Cùng nhau khuya sớm chăn nuôi,
Chờ cơ mới sẽ ra đời cứu dân.
Binh thư mấy quyển kinh luân,
Thiên văn, địa lý, nhân dân phép mầu.
Xem ý trời ngõ hầu khải thánh,
Dốc sinh ra điều đỉnh hộ mai.
Song thiên nhật nguyệt sáng soi,
Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường,
Thông minh kim cổ khác thường,
Thuấn Nghiêu là trí, Cao Quang là tài.
Ðấng hiên ngang nào ai biết trước,
Tài thao lược yêm bác vũ văn.
Ai còn khoe trí khoe năng,
Cấm kia bắt nọ hung hăng với người,

Chưa từng thấy nay đời sự lạ,
Chốc lại mồng gá vạ cho dân.
Muốn bình sao chẳng lấy nhân,
Muốn yên sao lại bắt dân ghê mình.
Ðã ngu dại Hoàn, Linh đời Hán,
Lại đua nhau quần thán đồ Lê.
Chức này quyền nọ say mê,
Làm cho thiên hạ khôn bề tựa nương.
Kẻ thì phải thưở hung hoang,
Kẻ thì bận của bỗng toan khốn mình.
Cửu cửu càn khôn dĩ định,
Thanh minh thời tiết hoa tàn.
Trực đáo dương đầu mã vĩ,
Hồ binh bát vạn nhập Trường An.

Nực cười những kẻ bàng quan,
Cờ tan lại muốn toan đường chống xe.
Lại còn áo mũ xum xoe,
Còn ra xe ngựa màu mè khoe khoang.
Ghê thay thau lẫn với vàng,
Vàng kia thử lửa càng cao giá vàng.
Thành ra tuyết tán mây tan,
Bấy giờ mới sáng rõ ràng nơi nơi.

Can qua việc nước tơi bời,
Trên thuận ý trời, dưới đẹp lòng dân.
Oai phong khấp quỷ kinh thần,
Nhân nghĩa xa gần bách tính ngợi ca.
Rừng xanh núi đỏ bao la,
Ðông tàn Tây bại sang gà mới yên.
Sửu, Dần thiên hạ đảo điên,
Ngày nay thiên số vận niên rành rành.
Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh,
Can qua xứ xứ khổ đao binh.
Mã đề dương cước anh hùng tận,
Thân Dậu niên lai kiến thái bình.
——-
Mão Thìn Tỵ Ngọ bất yên,
Ðợi tam tứ ngũ lai niên cũng gần.

———–
Lời bàn :
Ai còn khoe trí khoe năng,
Cấm kia bắt nọ hung hăng với người,
Chưa từng thấy nay đời sự lạ,
Chốc lại mồng gá vạ cho dân.

Theo bạn, 4 câu này ám chỉ :
– ai đi khoe bọn mình là “đỉnh cao trí tuệ” ở đây ?
– ai cấm kia bắt nọ hung hăng với người ?
– ai lại đi gá vạ cho dân, như hai em nữ sinh Thúy với Hằng mới đây, hay như Ls. Cù Huy Hà Vũ hiện nay là những ví dụ “gá vạ” điển hình ?
Lại đua nhau quần thán đồ Lê. : đồ Lê đây không phải là đồ pha lê, cũng không phải là nhà Lê, mà đồ Lê ở đây bạn có nghĩ là đồ Lê Mác tức Lênin, Kác mác không vậy ? Như vậy thì là ám chỉ ai đây ?
Cửu cửu càn khôn dĩ định,
Thanh minh thời tiết hoa tàn
.
– câu trên có nghĩa từ muôn đời trời đất đã định
-Nhưng câu dưới tại sao lại nói là “thanh minh thời tiết hoa tàn” ? Vì mùa Xuân thì hoa nở chứ sao lại tàn ? Trong khi đó ai cũng hiểu là mùa Xuân, như cắt nghĩa theo Wikipédia dưới đây :
“Nếu tính tiết Đông chí là gốc thì tiết Thanh minh cách tiết này khoảng 105 ngày, còn nếu tính tiết Lập xuân là gốc thì nó cách tiết này khoảng 60 ngày. Tính theo âm lịch, nó rơi vào khoảng từ sớm nhất là giữa tháng Mão (tháng Hai) đến muộn nhất là giữa tháng Thìn (Tháng Ba). Cho nên, Nguyễn Du trong Truyện Kiều mới có câu:
Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Thanh minh trong tiết tháng Ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh

Như vậy theo bạn tức có phải là ẩn nghĩa mùa Xuân năm nào đó Hoa đây là Trung Hoa Cộng Sản, còn gọi là Trung Cộng sẽ tàn không ? Và mùa Xuân năm đó có phải là cuối năm Ngựa (Giáp Ngọ 2016) đầu năm Dê (Ất Mùi 2017) như tôi đã bàn ở post #3 với 2 câu :
Ngựa lồng quỷ mới nhăn răng
Cha con dòng họ thầy tăng hết thời”

Vả lại ở đây cũng được xác định với câu :
Trực đáo dương đầu vĩ,
“Trực đáo” ở đây có nghĩa là trực tiếp giao chiến đối đầu.
Hồ binh bát vạn nhập Trường An: câu này dĩ nhiên đã có người bàn như tác giả Nguyễn Thụy Kha ở trên đã nói :” Có người còn nghĩ rằng Bác Hồ từ câu sấm này, so đọ với tình hình Chiến tranh thế giới lần thứ Hai đã tới hồi sắp kết thúc mà quyết tâm cùng dân tộc làm nên Cách Mạng Tháng Tám 1945. Ngay từ khi còn ở Cao Bằng đầu năm Ất Dậu, Bác đã viết: “Ất Dậu ắt thành công”.“, nên theo tôi, nói là quân cách mạng của bác Hồ đã đổ về Hà Nội năm 1945 thì rất là gượng ép. Nhưng ở đây nên hiểu Hồ binh với nghĩa là quân binh của Hồ Cẩm Đào thì đúng hơn. Vì mới đây 13/03/2011 trong Đại Hội lần thứ XI của đảng CSTHDQ ông Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã thúc giục quân đội hiện đại hóa, để làm gì (?) nếu không phải là để nay mai thôn tính VN, Đài Loan và Thái Lan như tôi đã nói.

Theo ông Hồ, các lực lượng vũ trang cần tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của Trung ương đảng và Chủ tịch Quân ủy trung ương.

Còn Trường An thì có lẽ mọi người đã hiểu :
“Ở Việt Nam, sau thời gian dài bị Bắc thuộc, để khẳng định chủ quyền và so sánh với kinh đô Tràng An của Trung Quốc, hai kinh đô Hoa Lư (Ninh Bình) và Thăng Long (Hà Nội) cũng được gọi là Tràng An theo nghĩa bóng.”(Wikipédia)
Thế mới nực cười vì là “châu chấu” mà đòi “đá voi”, và bạn cũng dư biết ai là châu chấu và ai là voi ở đây, nên 2 câu :
Nực cười những kẻ bàng quan,
Cờ tan lại muốn toan đường chống xe.

Còn nếu là “cờ” thì phải nói là rách chứ sao lại nói là “tan” ? Nên “cờ” đây nếu không phải là “cờ đảng” để ám chỉ đảng CSVN đã lục đục vì phe theo Tàu không ưa phe theo Mỹ nên đang tranh giành ảnh hưởng, thì dĩ nhiên sẽ tan khi tới lúc “muốn toan đường chống xe”, chống voi mà thôi !
Lại còn áo mũ xum xoe,
Còn ra xe ngựa màu mè khoe khoang.

Tức có nghĩa là còn bày đặt đem ba cái vũ khí lỗi thời mới mua rẽ được của Nga ra để khoe, để hù thì cũng sẽ tiêu mà thôi ! Nên :
Ghê thay thau lẫn với vàng,
Vàng kia thử lửa càng cao giá vàng.

Vì khi chưa có khói lửa chiến tranh như hiện giờ thì rất ghê sợ vì vàng thau lẫn lộn, như cha cố sư sãi quốc doanh, hay dân chủ quốc gia với việt gian cộng sản lẫn lộn không biết đâu mà rờ. Nhưng khi có khói lửa thì “cháy nhà” thì mới “lòi mặt chuột” thì mới biết được đâu là chính nghĩa quốc gia, đâu là đồ việt gian bán nước. Nên :
Thành ra tuyết tán mây tan,
Bấy giờ mới sáng rõ ràng nơi nơi.

Những câu còn lại tôi thiết nghĩ cũng dễ hiểu cho mọi người thôi, nên không có gì để nói.
Tóm lại, càng đọc sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và đối chiếu với tình hình của thế giới và của VN, thì nếu những gì tôi đoán “minh” được cho bạn có chút nào thì điều đó là “tường” cho bạn vậy, vì như thánh hiền đã nói : “Hậu lai phải đoán cho minh mới tường.
Hơn nữa, tôi xin nhắc lại cho mọi người là vấn đề này được đem ra bàn ở đây không phải là để hù dọa thiên hạ gì cả, nhưng là để đoán biết được mà giữ mình “Đến khi ngộ biến đường trong giữ mình, như thánh hiền tiền nhân đã nói, nghĩa là để quy tâm và cầu xin trời phật độ trì thì sẽ được thoát qua cơn nguy biến, còn nếu khăng khăng kiêu ngạo ta đây trí thức với đầu óc khoa học thực tiễn không tin gì hết, và sấm siết chỉ là mê tín ; hay biết là phải ăn năn sám hối để cải ác thành thiện mà lại ngoan cố như bọn quỷ CS, thì chắc chắn là “quỷ sẽ nhăn răng” tức là sẽ “đi đời nhà ma” mà thôi !

Sấm Trạng Trình


Có một số câu đáng lưu ý như sau:
” Hùm già lạc dấu khôn về
Mèo non chi chí tìm về cố hương
Chân dê mống khởi tiêu tường ”

hay:
” Xuân phân tùng bách khởi
Nhiễu nhiễu xuất Đông Chinh ”

hay:
“ Cửu cửu càn khôn dĩ định
Thanh minh thời tiết hoa tàn
Trực đáo dương đầu mã vĩ
Hồ binh bát vạn nhập Tràng An ”

hay
” Canh niên tân phá
Tuất hợi phục sinh
Nhị ngũ dư bình
Long vĩ xà đầu khởi chiến chinh
Can qua xứ xứ loạn đao binh
Mã Đề Dương Cước anh hùng tận
Thân Dậu niên lai kiến thái bình ”

” Hùm già lạc dấu khôn về “: là con hổ, con cọp già cô đơn, lạc đường. Chữ Canh có nghĩa cô đơn. Như vậy câu này nói về năm Canh Dần ( 2010 ). Khôn là đất mẹ, là tổ quốc. Già ám chỉ cuối đời vào cuối năm Dần. Nghĩa câu này là cuối năm Dần vẫn còn lạc đường về chưa thể tìm về được tổ quốc.
Dịch lý Canh Dần là quẻ thiên lôi vô vọng, vô vọng là không có gian dối, dối trá. Nghĩa là sự thật ngự trị và phơi bày. Canh Dần là năm trời đất tranh đấu với nhau. Lại thấy Con cọp – hổ là tượng vật của quẻ Cấn, từ ngoài chưa về được nên xem là thượng quái, Khôn đất mẹ là quẻ Khôn là nội quái, mà tạo ra quẻ Sơn Địa Bác. Bác nói về thời kỳ suy sụp, sắp sụp đổ, dương khí cuối cùng hào 6 dương cuối cùng của quẻ sắp mất để thành Khôn thuần âm.
Kết hợp thấy rằng Canh Dần trời đất giao tranh phơi bày sự thật, đất trời lung lay xoay chuyển sắp sụp đổ đến nơi.
Con hùm ở câu này liên quan đến con hùm ở câu: ” Hùm ở trên rừng gầm mới dậy ”
” Mèo non chi chí tìm về cố hương “: là mèo còn nhỏ, chính là chữ Tân mão ( 2011 ).
Chi là nhánh, xuất ra theo nghĩa rộng. Chí là điều mong muốn là, rất, tới mức cao nhất ( trạng từ ). Đoán ra là năm Tân Mão có nhóm người quyết tâm trở về tổ quốc.
Tân Mão có Tân là Đoài, Mão là Tốn, là năm quẻ Trạch Phong Đại Quá. Năm nay là năm để người quân tử làm Đại sự. Vì nước ở đầm nước ( đoài ) dâng đến ngọn cây ( tốn ) là dân tình khốn khổ, loạn lạc, khổ đau. Thế thời nghiêng ngã. Con mèo người Việt hay con Thỏ người Hoa là quẻ Đoài, với cố hương tổ quốc là Khôn, là quẻ Trạch Địa Tụy. Tụy là nhóm họp lại, hợp tác với nhau, hòa hợp dân tộc. Kết hợp 2 quẻ là đoàn kết dân tộc trong ngoài trong hoàn cảnh nguy nan. Đại nhân tài đức vẹn toàn sẽ xuất hiện lúc này.
” Chân dê mống khởi tiêu tường ”
Chân Dê do hình tượng nhỏ là một bộ phận, nên tôi đoán là tháng Mùi ( của năm tân Mão ). kết hợp với Chân nghĩa bóng là tình trạng hưng suy, diễn ra là vào tháng Mùi gặp chuyện suy vong.
Mống hay móng, tôi phân vân, nhưng theo nghĩa Mống là tượng trời báo hiệu sẽ có nghĩa cho câu này hơn khi Mống là cầu vồng. và chữ tiêu tường là hết may mắn bình an sẽ bổ sung nghĩa cho chữ Chân tình trạng hưng suy ở trên.
Dê là quẻ Đoài ( hướng Tây ), Mống cầu vồng là quẻ Ly. Quẻ lập là Hỏa Trạch Khuê, là tượng Quân tử và Tiểu Nhân không hòa hợp được phải phân chia nhau ra 2 phe.
Tôi đoán là vào tháng Mùi nhìn thấy cầu vồng ở hướng Tây báo hiệu vận nước lâm nguy, nội tình gặp cảnh chia đôi… Cũng có lý khi sấm có câu Long Vỹ ( cuối năm 2012 ) Xà đầu ( 2013 )…
Năm nào là năm tùng bách? Theo nạp âm ngũ hành thì 2 năm 2010 và 2011 là năm có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Năm 2010 tiết xuân phân đã qua không có biến động gì. Vậy năm 2011 sắp đến có lẻ sẽ có biến: xuất đông chinh.
Phía Đông nước ta là biển, thẳng ra biển đông là quần đảo Trường sa. Như vậy có thể TQ sẽ lấy đảo của chúng ta.
Có dị bản về Sấm ghi là Phân Phân tùng bách khởi, nhưng tôi nghĩ là xuân phân hợp lý hơn. Vì Đông chinh là chinh phạt hướng Đông, nó trên tiên thiên đồ là mùa xuân, ứng với cung Ly ( hành Hỏa ).
Theo dịch lý Tiên thiên đồ ( thời ) cung Ly: hướng Đông. Trên hậu thiên đồ ( địa lý ) thì cung Chấn. Kết hợp Ly Chấn ta có quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp. Hỏa Lôi phệ hạp có tượng lửa cháy rực trong tiếng nổ vang như sấm, phệ hạp lại có tượng là hình ngục, bắt giam. Như vậy là đoán là có đánh nhau và bị bắt làm tù binh.
Vậy là mùa xuân ( tiết xuân phân ), năm tùng bách ( 2011 ), giặc quấy nhiễu phương Đông mà quân ta phải đông chinh. Nó liên quan đến câu mèo non chi chí ở trên: tìm về nước cứu nước.
Kiểm qua tình hình thực tế hiện nay TQ luôn gây hấn phía TS và liên tục tập trận tiến chiếm đảo. Việc TQ lấy TS sẽ sớm xảy ra.
” Cửu cửu càn khôn dĩ định ” : Trời đã định vận số cửu cửu, phải chăng 9 x 9 = 81. Thử kiểm tra phép tính 2011 – 81. Tra lịch năm 2011 đêm giao thừa là ngày 3/2 dương lịch. Như vậy bước vào 0 giờ ngày 4/2 dương lịch năm mới 2011, ngày mồng 1 tết là đúng 81 năm. Điềm 8-1 là đây.
Tiết thanh minh đến tiết trời thường mát và hoa cỏ xanh tươi, nhưng năm nay thì nóng khô, tuy hoa cỏ chưa tàn, nếu sang năm 2011 mà hoa cỏ tàn úa, nắng hạn thì chắc chắn đến tháng Ngọ, tháng Mùi sẽ có biến loạn. Nó tương ứng câu trên: Chân dê mống khởi tiêu tường. Tai ương là 80.000 quân tàu đột nhập tràng an.
Tràng An đây không phải Hà Nội, mà Tràng An này là địa danh ở Hoa Lư, Ninh Binh, nơi có cửa biển lớn gọi là cửa Chính Đại. Nơi đây thuở xưa qua cửa biển này quân Champa đã bất ngờ tập kích và đánh thẳng lên thăng long. Trong bài tấn công việt nam trên mạng của TQ có nói đến hướng tấn công này.
( Cho rằng Trạng Trình đoán đúng thời Pháp thuộc là không đúng, vì nếu lấy mốc giải phóng thủ đô là 1954 – 1955, thì trừ đi 81 năm, sẽ được thời điểm 1873 – 1874, theo lời sấm là bắt đầu thời kì Pháp thuộc. Đây là kết luận hoàn toàn sai so với lịch sử, dù tính theo thời điểm Pháp bắt đầu xâm lược (1858), chiếm Hà Nội lần cuối (1884) hay bắt đầu khai thác thuộc địa (1897). Cũng không thể xem “Hồ binh bát vạn nhập Tràng An” là sự kiện Bác Hồ giải phóng thủ đô đáng tự hào, vì dưới thời Nguyễn Bỉnh Khiêm, “Hồ binh” mang nghĩa hoàn toàn khác (quân man di biên ngoại, theo cách gọi khinh khi của người Hán đối với các dân tộc ít người phía tây bắc Trung Hoa). Nói cách khác, giữa lời sấm và sự kiện Điện Biên Phủ chấn động địa cầu không hề có dây mơ rễ má gì với nhau. Thật ra lúc đó bộ đội ta cũng chẳng có đến 8 vạn quân. Việc gán ghép nhằm mục đích tô vẽ hào quang mà thôi. ).
” Canh niên Tân phá ” : Năm Canh, đến Tân, gặp cảnh phá đất nước, tàn phá tài nguyên, lại bao nhiêu bí mật che dấu bấy lâu cũng được phá ra ánh sáng.
” Nhị Ngũ dư bình ” : câu này liên quan với câu : ” Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết “, như vậy ý nghĩa nó sẽ là 2 x 5 = 10 năm rơi vào cảnh chinh chiến, bình loạn dẹp loạn. 10 năm chiến tranh lớn vì các phe phải đánh nhau sống chết để thắng bại rõ ràng ( thư hùng vị quyết ).
” Tuất hợi phục sinh ” đến năm hợi tàn chiến cuộc, lui lại 10 năm là năm Dần. Như vậy từ Canh Dần đến Kỷ Hợi mới bắt đầu xây dựng lại đất nước. Từ năm Kỷ Hợi phục sinh.
” Long vĩ Xà đầu… ” : Cuối năm Thìn ( Nhâm thìn – 2012 ), Đầu năm Quý Tỵ ( 2013 ) cuộc chiến lan rộng thành thế chiến vì nơi nơi, các nước giao chiến nhau: can qua xứ xứ loạn đao binh. Trong sấm người Hoa – Thôi bối Đồ – quẻ thứ 56 cũng nói về quẻ chiến tranh thế giới này: Đệ ngũ lục tượng: Kỷ vị Khôn hạ Khảm thượng Bỉ ( link source: http://thientrungnhan.spaces.live.com/blog/cns!D3F20E42AA2F762D!152.entry ).
Theo Dịch Lý, Nhâm Thìn có ngoại quái Khảm ( vì Nhâm là thuộc Thủy ), nội quái là Khôn ( Thìn trung tâm số 5, hành thổ ). Quẻ Khôn hạ khảm thượng chính là quẻ Thủy Địa Tỉ. Tỉ là tỉ thí, giao tranh, Nước Đất giao tranh như Sơn Tinh Thủy Tinh xưa kia vậy. Tỉ là chỉ một con đường duy nhất là tiến lên đên khi thắng lợi. Quẻ Tỉ còn nói về một sư liên minh các nước, các dân tộc với nhau để giúp nhau. Liên hệ lịch sử thế giới thấy cuộc chiến tranh TG lần 2 là giữa Phe Trục Berlin – Roma – Tokyo với phe Đồng Minh, thì thế chiến thứ 3 sẽ gồm 2 liên minh đánh nhau khởi sự vào 2012.
So với dự báo Vanga bulgaria, thì Châu Á và Châu Âu lệch nhau 2 năm, Vanga 2010, Trạng Trình và Thôi Bối Đồ: 2012. Có lẻ chiến cuộc bắt đầu từ những nơi khác và lan tới việtnam vào năm 2012, sau khi TQ đưa quân vào Vietnam.
” Mã đề Dương cước anh hùng tận “, tạm dịch nghĩa Vó ngựa ( đề có nghĩa chân loài thú ), cước cũng là chân dê, vó ngựa chân dê anh hùng chết. Cả hai con thú dùng vó dùng chân đá nhau.
Mã là con ngựa, nó liên quan đến con ngựa trong câu: ” ngựa kia đủng đỉnh bứơc về tàu ” ( Nhâm Ngọ 2002, đến nay có nhiều nhân vật quan trọng trở về nước để mưu đại sự )
Theo Dịch Lý Con Ngựa là quẻ Càn, Dương con dê là quái Đoài. Tượng quái Càn là 3 vạch liền, tượng quái Đoài là hình ngôi sao. Quái Càn và Đoài tranh chiến nhau trong quẻ Trạch Thiên Quải. Quải là tượng tranh đấu triệt để, rõ ràng, liên quan đến hình pháp luật pháp, có sự phát hành luật bằng văn bản để tuyên bố tội trạng. Công Lý chiến thắng khai tử bằng luật cái CNCS luôn tự xưng là CN anh hùng CM. Các hình ảnh anh hùng xưa kia nay thành tội đồ dân tộc như stalin đã bị tuyên án bởi nước Nga. Anh hùng tận là nghĩa như vậy. Càn Đoài tranh đấu nhau từ cuối năm 2014 ( Mã đề ) đến cuối năm 2015 ( Dương Cước ).
Trong quẻ Quải có hào 2, và hào 5 là hai hào quan trọng đáng lưu tâm, hào 2 cho phe dân tộc chính nghĩa ( thuộc quái Càn ), hào 5 cho kẻ đương quyền tận mạng ( thuộc quái Đoài ).
Quái Càn và quái Đoài cũng làm ta liên tưởng đến 2 lá cờ của VNCH và cờ VNCS.
Chiến cuộc thế chiến kéo dài sang hết các năm Bính Thân ( 2016 ), Đinh Dậu ( 2017 ) mới thấy được cơ hội ngưng chiến, dấu hiệu hòa bình.

 

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

TỰ NHIÊN BUỒN Vâng, cái đất nước này bây giờ là của các ông!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Thư viện

Tháng Tám 2012
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Bài viết mới

Blog Stats

  • 80,916 hits

%d bloggers like this: